top of page
1Logo gul.png
DSC_5631 (2).JPG
DSC_5594 (2).JPG

AWF

Arnold Wiigs Fabrikker

Det var med to tomme hender og et hode fullt av ideer at industrieventyret til Arnold Wiig startet. Etter agronomutdanning ved Kalnes jordbruksskole og litt strøjobbing her og der overtar den 21-årige Wiig blomsterforretningen til Olga Fjeld på begynnelsen av 1930-tallet, først sammen med sin mor og etter hvert også med sin søster. Han gir butikken det staselige navnet Kongegården Blomsterforretning, etter navnet på bygningen, og legger en plan for utvidelse og vekst. Ved å delta aktivt i handelsstandens prosjekter, vise seg fram og annonsere aktivt i byens aviser får blomsterbutikken mye positiv oppmerksomhet. I 1936 får Wiig tillatelse til å bygge gartnerier på Risummyra, øst for Halden sentrum, ved foreldrehjemmet sitt. Det utvider han sortimentet i forretningen med egendyrkede planter fra «BlomsterWiig», som blir det nye navnet på gartneriene og butikken.

bottom of page